Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Slika kapela na groblju Bozman

Obaveštenje

Ovim putem obaveštavamo sve korisnike usluga JKP "Gradska groblja" Kragujevac koji svoje obaveze izmiruju uplatom n tekući račun, da zbog statusne promene pripajanja preduzeća, sve uplate počev od 01.01.2019 godine vrše na tekući račun JKP "Šumadija" Kragujevac br. 105-40111-73 kod AIK banke.

Preuzmi Obaveštenje

Firma od poverenja

Centar za mišljenje klijenata je 25.04.2018 godine je izdao Sertifikat „Firma od poverenja“ Javno komunalnom preduzeću „Gradska groblja“ iz Kragujevca. Sertifikat „Firma od poverenja“ dodeljuje se privrednicima sa dobrom reputacijom među klijentima i poslovnim saradnicima.

Slika sertifikata: Firma od poverenja

Misija

Misija preduzeća je da omogući dostojanstven poslednji ispraćaj preminulih, da pruži razumevanje i pomoć ožalošćenima, kao i da čuva i neguje sećanja na pretke. Preduzeće iskazuje posvećenost, poštovanje, razumevanje i brigu za svakog klijenta, porodicu i njihove potrebe. Preduzeće je od posebnog društvenog značaja, jedino nadležno da u skladu sa Zakonom o komunalnoj delatnosti brine o sahranjivanju i drugim pogrebnim uslugama, uređenju i održavanju grobalja koje su mu delatnosti poverena od strane Osnivača.

Vizija

Vizija preduzeća je da bude ugledna i poštovana kuća, koja svojim stilom, etikom i pijetetom objedinjuje vrednost, humanost i ljubav prema čovečanstvu sa jedne i modernog poštovanog pristupa sa druge strane. Naša vizija je da budemo sinonim za ovu vrstu delatnosti u okruženju koja će u budućem periodu postavljati više standarde kako u oblasti vršenja usluga tako i u oblasti investicija, ekonomske opravdanosti koje ne samo da uvodi nova pravila, nego ih i predviđa i kreira.

Ciljevi

Osnovni cilj preduzeća je: efikasno obavljanje delatnosti koje su od društvenog značaja.

Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880, e-mail: gradskagroblja@gmail.com