JKP "Gradska groblja" Kragujevac

 

 
     
 
Tenderi - Javne nabavke
 

Naziv tendera

Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 02/JN/2014 - računarska oprema

Poziv naručioca

Dokumentacija

Izmene i dopune dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2014 do 11:00

Rok se pomera za

08.04.2014 do 11:00

Javna nabavka mele vrednosti 03/JN/2014 - kosilice za travu

Poziv naručioca

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi

Poziv naručioca u ponovljenom postupku

Ponovljena konkursna dokumentacija

Obaveštenje

16.05.2014 do 11:00

 

 

29.05.2014 do 11:00

Javna nabavka u otvorenom postupku 04/JN/2014 - građevinski materijal po partijama

Poziv naručioca

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

11.06.2014 do 11:00
Nabavka 01/N/2014 - nabavka elemenata od granita i veštačkog kamena Poziv za ponudu 30.05.2014 do 12:00
Nabavka 01/N/2014 - nabavka keramičkih i graviranih slika Poziv za ponudu 30.05.2014 do 12:00
Nabavka 03/N/2014 - nabavka pogrebne opreme Poziv za ponudu 02.06.2014 do 11:00
JN male vrednosti 05/JN/14 nabavka boje,lakova i sitnog alata

Poziv naručioca

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

03.06.2014 do 11:00
Pregovarački postupak 06/JN/14 - nabavka građevinskog materijala

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

25.06.2014 do 12:00
Javna nabavka 06-1/JN/14 - nabavka građevinskog materijala

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

11.07.2014 do 12:00
Nabavka 07/JN/14 - nabavkadobara - kancelarijski materijal

Poziv

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Obaveštenje

30.06.2014 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 08/JN/14 - nabavka HTZ opreme

Poziv

Konkursna dokumentacija

Pitanja

Izmene

Obaveštenje

20.07.2014 do 11:00
Nabavka 09/JN/14 - nabavka dobara - gorivo i mazivo

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

14.07.2014 do 11:00
Nabavka 09-1/JN/14 - nabavka dobara - gorivo i mazivo

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

25.07.2014 do 11:00
Nabavka 10/JN/14 - Finansijska usluga kredita

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

04.08.2014 do 11:00
Nabavka 10-1/JN/14 - Finansijska usluga kredita

Ponovljena konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

11.08.2014 do 11:00
Nabavka 11/JN/14 - nabavka dobara - ugalj i goriva na bazi uglja za potrebe naručioca

Poziv

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.09.2014 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 12/JN/14 - nabavka usluga kredit za likvidnost Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavii

13.10.2014 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 01/JN/15 - nabavka električne energije Poziv
Konkursna dokumentacija
Obavestenje
17.03.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 02/JN/15 - nabavka rezervnih delova za trimere i kosačice Poziv
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje
Izmene
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.04.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 03/JN/15 - nabavka boja, jakova i sitnog alata Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.06.2015 do 12:00
Javna nabavka male vrednosti 04/JN/15 - građevinski materijal Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenju ugovora partija 1
Obaveštenje o zaključenju ugovora partija 2
Obaveštenje o zaključenju ugovora partija 3
24.06.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 05/JN/15 - kancelarijski materijal Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.06.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 06/JN/15 - nabavka HTZ opreme Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje oobustavi postupka
Poziv naručioca u ponovljenom postupku
Ponovljena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Poziv naručioca u ponovljenom postupku 2
Ponovljene konkursna dokumentacija 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.07.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 07/JN/15 - nabavka dobara: gorivo i mazivo Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.07.2015 do 11:00
Javna nabavka male vrednosti 08/JN/15 - nabavka uglja za ogrev Poziv naručioca
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.08.2015 do 11:00