Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Slika dokumentacije

Detaljne informacije o firmi

Naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" Kragujevac
Adresa: Kikindska broj 3, 34000 Kragujevac
e-mail: gradskagroblja@gmail.com
PIB: 101508729
Matični broj: 07343949
Telefoni: Centrala - Bozman: +381 34 370022; +381 34 370617
Varoško; +381 34 305880
Tekući računi: 150-4101-57 Direktna banka 160-7522-14 Delta banka
Šifra delatnosti: 9603
Delatnost preduzeća: Pogrebne i srodne delatnosti

Menadžment

Direktor preduzeća:
Nikola Spasić diplomirani mašinski inženjer

Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" Kragujevac (skraćeni naziv JKP "Gradska groblja" Kragujevac) osnovano je odlukom Skupštine opštine Kragujevac broj 351455/8902 od 9.11.1989. godine kao javno komunalno preduzeće. JKP "Gradska groblja" Kragujevac u Ulici Kikindska broj 3 u Kragujevcu je upisano u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD 71653/2010 od 02.07.2010 sa matičnim brojem 07343949 i poreskim indentifikacionim brojem 101508729. Preduzeću je povereno pružanje usluga iz pogrebne delatnosti i održavanja i staranja o grobljima grada Kragujevca kao komunalnih objekta grada. Preduzeće je registrovano za delatnost: 9603 pogrebne i srodne delatnosti:

Organizaciona struktura

Preduzećem upravlja Nadzorni odbor koji se sastoji od predsednika i dva člana od kojih je predsednik i jedan član imenovan od strane Skupštine grada Kragujevca, a drugi član je imenovan iz reda zaposlenih u preduzeću. Funkciju poslovođenja u preduzeću obavlja direktor preduzeća kojeg imenuje Skupština grada Kragujevca. Unutrašnju organizaciju čine sektori i službe.

Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880, e-mail: gradskagroblja@gmail.com