Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Slika kapela na groblju Bozman

Obaveštenja!

Datum

Opis obaveštenja

Link

20.06.2018

Izveštaj o poslovanju 2017

Izveštaj

12.06.2018

Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2018. godinu

Program

12.06.2018

Zaključak o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Programa poslovanja

Zaključak

12.06.2018

Rešenje o davanju saglasnosti na Programa poslovanja

Rešenje

12.06.2018

Odluka o donošenju Programa poslovanja za 2018. godinu 2

Odluka

25.05.2018

Ugovor o pripajanju - nacrt

Ugovor

07.05.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanihaktivnosti iz Programa poslovanja

Izveštaj

07.05.2018

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Izveštaj

20.04.2018

Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2018. godinu

Izmene

20.04.2018

Zaključak o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Programa poslovanja

Zaključak

20.04.2018

Rešenje o davanju saglasnosti na Programa poslovanja

Rešenje

20.04.2018

Odluka o donošenju Programa poslovanja za 2018. godinu 2

Odluka

20.04.2018

Odluka o donošenju Programa poslovanja za 2018. godinu 1

Odluka

20.04.2018

Program poslovanja za 2018.

Program

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 4. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 3. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 2. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 1. kvartal 2017

Izveštaj

14.03.2018

Organizaciona struktura

Organizaciona šema

08.12.2017

Finansijski izveštaj za 2016., Mišljenje revizora, Napomene

Finansijski izveštaj

05.01.2017

Plan i program za 2017.

Plan

05.01.2017

Devetomesečni izveštaj o realizaciji plana za 2016

Izveštaj

05.01.2017

Finansijski izveštaj za 2015.

Finansijski izveštaj

05.01.2017

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015.

Izveštaj

05.01.2017

Biografija člana NO iz redova zaposlenih.

Biografija

05.01.2017

Biografija člana NO.

Biografija

05.01.2017

Biografija predsednika NO.

Biografija

05.01.2017

Biografija direktora preduzeća.

Biografija

14.12.2015

Puštena je u rad sala za parastose. Sala je u potpunosti renovirana, kapaciteta 46 mesta, sa mogućnošću usluge keteringa.

 

25.10.2015

skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama JKP "Gradska groblja" Kragujevac je donelo Pravilnik kojim se bliže uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenja postupka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar JKP "Gradska groblja" Kraujevac.

Pravilnik

Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880, e-mail: gradskagroblja@gmail.com