Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Slika kapela na groblju Bozman

Obavestenja!

//Odavde izveštaj za prvi kvartal 2017

Datum

Opis obaveštenja

Link

25.10.2015

skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama JKP "Gradska groblja" Kragujevac je donelo Pravilnik kojim se bliže uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenja postupka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar JKP "Gradska groblja" Kraujevac.

Pravilnik

14.12.2015

Puštena je u rad sala za parastose. Sala je u potpunosti renovirana, kapaciteta 46 mesta, sa mogućnošću usluge keteringa.

 

05.01.2017

Biografija direktora preduzeća.

Biografija

05.01.2017

Biografija predsednika NO.

Biografija

05.01.2017

Biografija člana NO.

Biografija

05.01.2017

Biografija člana NO iz redova zaposlenih.

Biografija

05.01.2017

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015.

Izveštaj

05.01.2017

Finansijski izveštaj za 2015.

Finansijski izveštaj

05.01.2017

Devetomesečni izveštaj o realizaciji plana za 2016

Izveštaj

05.01.2017

Plan i program za 2017.

Plan

08.12.2017

Finansijski izveštaj za 2016., Mišljenje revizora, Napomene

Finansijski izveštaj

14.03.2018

Organizaciona struktura

Organizaciona šema

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 1. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 2. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 3. kvartal 2017

Izveštaj

15.03.2018

Izveštaj o stepenu usklađenosti 4. kvartal 2017

Izveštaj

Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880