Slika kapela na Bozmanu i kapije na Varoskom

Naslovna

O nama

Usluge

Obaveštenja

Tenderi


Tenderi

Tenderi


Naziv tendera
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda

Odluke o izmenama ugovora o centralizovanoj JN 2

Odluke o izmenama ugovora 2

-- --

Odluke o izmenama ugovora o centralizovanoj JN

Odluke o izmenama ugovora

-- --

Odluke o izmenama ugovora o JN

Odluke o izmenama ugovora

-- --

Centralizovana javna nabavka CJN 1.2.9/18 usluge mobilne telefonije

Odluka
Obavestenje

-- --

Nabavka usluge izvođenja zemljano betonskih radova

Poziv naručioca

26.11.2018 do 09:30

Nabavka usluge ugradnje granita, kamena i postavljanja spomenobeležja na grobnim mestima

Poziv naručioca

26.11.2018 do 09:30

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.3 Usluga osiguranja imovine

Odluka o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.7 Sredstva za higienu

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.1 HTZ Oprema

Odluka o dodeli ugovora 1. partija
Odluka o dodeli ugovora 2. partija
Obaveštenje o dodeli
ugovora 1. partija
Obaveštenje o dodeli
ugovora 2. partija

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.3 Energenti za grejanje po partijama

Odluka o dodeli ugovora
II partija-Ugalj i ogrevno drvo
Obaveštenje o dodeli ugovora
II partija-Ugalj i ogrevno drvo

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.1 Usluga obezbeđenja

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.4 Usluga osiguranja vozila

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.4 Gorivo

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.7 Usluga servisiranja računara

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.5 Usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o dodeli ugovora

-- --

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.6 Usluga servisiranja štampača i recikliranja tonera

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

-- --

Javna nabavka 03/JN /18 nabavka dobara - gradjevinski materijal

Konkursna dokumentacija
Dopunsko pojašnjenje
Poziv za podnosenje ponude
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o dodeli ugovora partija 2
Odluka o dodeli ugovora partija 3
Obavestenje o zaključenju ugovora
partija 2
Obavestenje partija 3
Obavestenje partija 1

03.08.2018

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.8 Nabavka guma za putnička vozila

Odluka o dodeli ugovora I partija
Obavestenje o zaključenom
ugovoru I partija
Odluka o dodeli ugovora
II partija
Obavestenje o zaključenom
ugovoru II partija

-- --

Javna nabavka 02/JN /18 Nabavka rezernih delova za trimere i kosačice

Konkursna dokumentacija
Poziv
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o dodeli
ugovora

16.04.2018 10:30

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.13/18 Usluge nabavle novih tonera

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

--

Javna nabavka 01/JN /18 Usluge privremeno-povremenih poslova

Konkursna dokumentacija
Poziv
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o dodeli Ugovora

15.03.2018 12:00

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.9./17 Usluge mobile telefonije

Obaveštenje o zaključenom
ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

--

Javna nabavka JN 04/17 Usluga pružanja knjigovodstveno-računovodstvnih poslova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru

11.12.2017 do 9:30

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.3/17 Usluga osiguranja imovine

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o
zaključenom ugovoru

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.6/17 nabavka - Sredstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.8/17 nabavka - Računarska i srodna oprema

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.1/17 nabavka HTZ opreme, radne i zastitne obuce i odece

Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o dodeli ugovora partija 2
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru partija 2

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.3/17 nabavka energenata za grejanje

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju
ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.11/17 nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zak. ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.1/17 Usluga obezbeđenja

Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zaključenju ugovora

---

Javna nabavka 03-1/JN/17 nabavka dobara - građevinski materijal partija 3

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o dodeli
ugovora partija 3

03.08.2017 10:30

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.8/17 Fiksni telefoni

Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zak. ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.10/17 Kancelarijski materijal

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

Centalizovana Javna nabavka CJN 1.1.12/17 nabavka novih tonera

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

----

Javna nabavka 03/JN/17 nabavka dobara - građevinski materijal

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 1
Odluka o dodeli Ugovora - Partija 2
Odluka o o obustavi postupka JN
Obaveštenje o o obustavi postupka
Obavestenje o dodeli ugovora
Obavestenje o dodeli
ugovora partija 1

11.07.2017 10:30

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.2/17 Usluga održavanja higijene

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.4/17 Gorivo

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.4/17 Usluga osiguranja vozila

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.7/17 Usluga servisiranja računara

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.6/17 Usluga servisiranja štampača i recikliranja tonera

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.1.7/17 nabavka guma za putnicka vozila

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru

---

Centralizovana Javna nabavka CJN 1.2.5/17 nabavka usluga obavljanja privremeno povremenih poslova

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zak. ugovoru

---

Javna nabavka 02/JN/17 nabavka rezernih delova za trimere i kosačice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovota

04.04.2017 do 10:30

Javna nabavka 01/JN/17 nabavka dobra lična zaštitna sredstva broj

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli Ugovora
Obaveštenje o zaključenom
ugovoru

03.03.2017 do 11:30

Javna nabavka 1.1.3/16 nabavka dobra - Energenti po partijama - ugalj i ogrevno drvo

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

--

Javna nabavka 05/JN/16 nabavka dobra - lična zastitna sredstva

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o bustavi postupka Obaveštenje o bustavi postupka

16.09.2016 10:30

CJN 1.2.2/16 kompletna usluga obezbeđenja FTO

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli u ugovora

---

CJN 1.1.5/16 nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

CJN 1.2.1/16 nabavka usluga fiksne telefonije

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

---

CJN 1.1.2/16 nabavka dobra - kancelarijski materijal

Odluka Partija 1
Odluka Partija 2
Odluka Partija 3
Odluka Partija 4
Odluka Partija 5
Obaveštenje za 1. partiju
Obaveštenje za 2. partiju
Obaveštenje za 3. partiju
Obaveštenje za 4. partiju
Obaveštenje za 5. partiju

---

Javna nabavka 04/JN/16 nabavka dobra - gradjevinski materijal

Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka Partija 1
Odluka Partija 2
Odluka Partija 3
Obaveštenje za 1. partiju
Obaveštenje za 2. partiju

05.07.2016 10:30

Javna nabavka 03/JN/16 nabavka dobra - maziva

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obustava postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka

04.07.2016 10:30

CJN 1.2.3/2016 kompletna usluga higijene

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju ugovora

---

CJN 1.1.6/2016 nabavka goriva

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju ugovora

---

Javna nabavka 02/JN/16 nabavka dobra-rezervni delovi za trimere i kosačice

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora

04.04.2016 10:30

Javna nabavka 01/JN/16 nabavka dobra-električna energija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o dodeli ugovora

25.03.2016 10:30

JN iz prethodnih godina

Link

2014-2015

CJN 1.1.11/18 nabavka kancelarijskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ug
Odluka za 2. partiju

---

CJN 1.1.12/18 elektricna energija

Odluka za 1. partiju
Obaveštenje za 1. partiju

---

CJN 1.2.8/18 fiksni telefoni

Odluka o dodeli ugovora

---


Adresa: Kikindska 3, 34000 Kragujevac, telefon: +381 34 370 022; +381 34 305 880, e-mail: gradskagroblja@gmail.com